Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku

Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – <b> Karta Nauczyciela </b> oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), której przepisy wchodzą w życie 1.
Autor: Nowelizacja karty nauczyciela, Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska Albin, ABC Praktyki Prawa Oświatowego,

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Hit
Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy

W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową:,- zmiany w zakresie awansu zawodowego
Autor: Marek Młodecki, Nowelizacja karty nauczyciela, prawo gospodarcze, podatki,

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Hit
Karta nauczyciela Komentarz Barański

W komentarzu do <b> karty nauczyciela </b> przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym takie zagadnienia jak:,,- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z
Autor: Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska, Maria Szymańska,

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli
Autor: Renata Mroczkowska,

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Hit
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem praktyczny komentarz

W komentarzu o <b> nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z nauczycielem </b> w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczycielami, w tym m.in.:, ustawowe przesłan
Autor: Marek Młodecki, Nowelizacja karty nauczyciela,

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Kadry w oświacie , Płyta CD

Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudniania i przenosz
Autor: Prawo w praktyce, Agnieszka Kosiarz, Anna Król, Patryk Kuzior, Jarosław Witkowski, Karolina Woźniczko,

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz 2019 Izdebski Zieliński

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.:, , nowe zasady finansowania uczelni,, powoływanie i działalność nowego organu w postaci ra
Autor: Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński, Komentarze praktyczne,

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji

Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą:, , powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbędnych wymagań, przebiegu konkursu, nawiązania sto
Autor: Roman Lorens,

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Karta Nauczyciela Komentarz

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty., Stan prawny – 1 września 2018 roku. W komentarzu uwzględniono ważne zmiany wprowadz
Autor: Marek Młodecki,

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Hit
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorz
Autor: Lidia Marciniak, Meritum, Poradnik Wzory pism,

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Prawo pracy dla kadry zarządzającej

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej om

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Meritum Prawo Spółek Kidyba

Przewodnik po problematyce <strong>prawa spółek</s

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Księga łamigłówek na 365 dni roku

Zapraszamy do łamigłówkowej zabawy. Każdy młody sz

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Kastor

Kraków kojarzy się dziś przede wszystkim z piękną

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Kodeks drogowy 2019 Twoje Prawo

Stan prawny 18 lipca 2019 roku zawiera zmiany wcho

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Księgi wieczyste

Przedstawia całokształt problematyki związanej ze

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Pierwsze starcie

Jeszcze nigdy zwycięstwo nie wydawało się tak nier

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Metamorfozy społeczne tom 13 Wielka Wojna w polski

Metamorfozy społeczne tom 13 Wielka Wojna w polski

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Ustawa o rachunkowości 2019 Legis tekst ustawy z z

Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z zał

Książka Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2019 roku
Zarządzanie finansami osobistymi

Książka nie jest o tym: jak zostać bogatym, ale o